Margo Tjon A Joe

Polytechnic College Suriname organiseert educatieve dag in verband met World Youth Skills day

Twintig leerlingen van de Johannes Vrolijk school hebben onder leiding van het Polytechnic College Suriname (PTC) in het kader van World Youth Skills Day (WYSD) een bezoek gebracht aan het bedrijf Spirits Grun2 N.V. Het ging bij deze om een MULO school met name de derde en vierde klas van de Brichting. De leerlingen mochten naast de rondleiding ook zelf op klaar gemaakte bedden paprika planten. Ook hebben zij onder andere kennis mogen maken met de moderne landbouwtechnieken die aldaar worden gebruikt. Deze rondleiding hebben de leerlingen als heel leerrijk en interessant ervaren.

In 2014 heeft de United Nations (UN) 15 juli uitgeroepen tot World Skills Day, welke jaarlijks wereldwijd wordt herdacht. Het doel van WYSD is om jongeren vaardigheden aan te leren. Op deze manier hoopt de UN dat het bijdraagt aan het verminderen van werkloosheid onder de jongeren. Het doel is om betere sociaal – economische condities te creëren voor de jeugd. Het PTC wilt deze dag ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Er is gekozen voor de agrarische sector, omdat jongeren de potentie van deze sector nog niet inzien. Spirit Grun2 is een succesvolle Surinaamse onderneming, vooral ook om het feit dat zij gebruik maakt van moderne landbouwtechnieken. De achterliggende gedachte gang van het PTC is om jongeren te laten zien dat ook binnen de landbouw er innovatie plaatsvindt.

PTC, We Learn, We Do, We Lead!